Despre | Comenzi | Preturi | Domenii | Contact
  Preturi

Preţul se calculează per pagina A4, care conţine 2000 de caractere + spatii, tipul de scriere Times New Roman.

Pentru lucrări care depăşesc 50 de pagini, se acordă o reducere de 5 %.

Pentru lucrări care depăşesc 100 de pagini, se acordă o reducere de 10 %.

În cazul diplomelor, certificatelor, adeverinţelor tariful este practicat per document.  

Pentru traduceri care trebuie predate în mai puţin de 24 ore se percepe o taxa de urgenţa de 50%.  

Tariful pentru interpretariat este stabilit în funcţie de durată, domeniu, locaţie.  

Preturile traducerilor sunt scutite de TVA.  

Plata se face în numerar sau prin ordin de plata.  

Va asigur legalizarea notarială a actelor dvs.

Pentru traducerile legalizate, se adaugă tariful stabilit de biroul notarial.  (~ 25 RON/ document).

Pentru legalizarea documentelor este nevoie de documentul original care urmează a fi tradus.  

 

Va garantam confidenţialitatea documentelor dvs.